آموزش تعمیر ماینر

All 
نقشه جهانی تعمیر ماینر
ما هدف تعمیر ماینر به صورت جهانی را فراهم کردیم و غالبا مشتریانمان هستند که ابزارهای تعمیر ماینر را از ما خریداری کردند. آنها می توانند خدمت حرفه ای تعمیر ماینر را در اختیار شما قرار دهند. و ما از دوستان بیشتری برای پیوستن به ما در زمینه کامل کردن این نقشه جهانی تعمیر ماینر ، با همکاری هم، استقبال می کنیم.
بعد از کامل کردن فرم ،مسئول تعمیر تعاونی در حداقل زمان با شما تماس می گیرد.
توجه : نقاط تعمیری که روی نقشه زیر نمایش داده شده اند، اشخاص مستقل هستند‌. این سایت فقط نمایش رایگان فراهم میکند. لطفا برای موضوعات خاص، با مسئول نگهداری در ارتباط باشید. در صورت وجود هرگونه اختلاف نظر لطفا آن را با مذاکره برطرف کنید. هیچ گونه عواقبی به این سایت مرتبط نیست. اگر شما می توانید خدمات تعمیر ماینر در محل خود ارائه دهید و می خواهید به این نقشه تعمید جهانی بپیوندید، لطفا با ایمیل مدیر خدمات تعمیر در ارتباط باشید.Email: [email protected]
هم اکنون خدمات تعمیر تعمیرات Antminer Innosilicon Ebang Whatsminer پشتیبانی می کند و می تواند قطعات کارگران معدن را تأمین کند: Tbilisi - Georgia, Chiang Mai-Thailand, Breda - Netherlands, Irkutsk - Russia, Moscow - Russia, Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, Afghanistan, Ecuador, Santiago - Chile, DF Street - Mexico, Montreal - Canada, Miami - US, Lima - Peru, Malaysia, Brazil, New Zealand, Columbia, Caracas - Venezuela, Medyar - Lebanon, Kuwait, Tehran - Iran, Tabriz - Iran,

ویدئو آموزش تعمیر و دانلود نرم افزار

اگر می خواهید تعمیر ماینر ها را یاد بگیرید، ما آموزشی توسط مهندس نگهداری حرفه ای ، آماده کرده ایم. توضیحات با جزئیات از هر مرحله از نگداری فراهم شده تا نگهداری ماینرها مقرون به صرفه تر شوند.


Free miner repair video tutorial

1.AntminerS9 hash board repair and fault diagnosis video tutorial.
2.[Brand new]Antminer S9 hash board repair and fault diagnosis video tutorial(Including how to use test fixture).
3.Antminer S9 control board down frequency repair firmware video tutorial.
4.How to use Antminer S9 and T9 chip test fixture (chip test stand).
5.How to repair L3+ hash board.
6.How to use Antminer L3+ chip test fixture (chip test stand).

Software download

1. AntminerS9 control board down frequency repair firmware.
2. Xshell5 and USB driver[Choose PL2303](For test fixture S9 and L3+).
3. S9 temperature sensing files.
4. Antminer S9 Test Fixture TF Card File
5. Antminer T9+ Test Fixture TF Card File

Hash board Repair guide manual

S9/D3/L3+ Repair guide manual[CHS]
S9 Repair guide manual[EN]
Antminer S9k Hash Board Repair Guide
Antminer S15 T15 Hash Board Repair Guide
Antminer S17 Hash Board Repair Guide
Antminer T9+ Hash Board Repair Guide
Ebit E10 Hash Board Repair Guide
Innosilicon miner hash board repair guide
WhatsMiner M3 Hash Board Repair Guide
WhatsMiner M10 Hash Board Repair Guide

اگر در مورد تعمیر ماینر سوالی دارید ، یک پیام بگذارید.
پیغام بگذاریدВладимир 29/8/2020 19:17:38
Q:Здравствуйте! Я из Казахстана, у нас нет официальных сервисных центров. Как можно открыть в Казахстане сервис, есть у Вас возможность обучиться и обслуживать и ремонтировать аппараты?
A:Здравствуйте, пожалуйста, добавьте персонал службы поддержки клиентов WhatsAPP: +8618623251355
Ariankys Quintero 7/8/2020 22:29:23
Q:Hello, I would like to buy some products, I sent the list by WhatsApp two days ago but I have not received a response
A:Hello, my friend, we have received your feedback, please confirm the correct WhatsAPP number: +8618623251355, this is a special number used by our company
Andre 7/8/2020 20:12:16
Q:Dear Zeusmining.
Who can I contact to obtain a quote and order.

A:Hello dear friend, please contact WhatsAPP: +8618623251355, thank you
Ernesto Tovar 30/7/2020 2:53:10
Q:Hello im from Venezuela, i want to buy some parts for repair, for example. pcie conectors, fans, cables, etc. I just want to know from where you send those parts. China? USA? Other?
A:Hello, sending from China, you can add WhatsAPP: +8618623251355 for more information
Simon Mallinson 13/7/2020 0:10:27
Q:Dear Sirs,
I hope that you are well? I would like to buy an APW 8 psu for Antminer S11 10-11 volts, can you tell me cost of postage please?

Kind Regards
Simon
A:Hello my friend, where do you want to send it? Please add Customer Service Commissioner WhatsAPP: +8618623251355
MASAMI SUZUKI 28/6/2020 20:32:47
Q:Please tell me the next amount
1.New version of multifunctional test fixture Universal test fixture Antminer S17e T17e 1units
2.Official fan 4cm x 4cm x 2.8cm 12V Miner power fan 20units
3.New universal test fixture kit, including new models such as S17+ S17e T17+ T17e  ×1
4.Original Antminer official fan 12cmx12cmx3.8cm 12V 2.7A 10units
5.MOS chip for fix hash board 0 hash rate 10units
6.Repair tool: 1000 times electron microscope, 4.3 inch screen 1units
7.10 pieces Antminer BM1393CE chip is suitable for: S9se S17e T17e S17+ T17+ 10pcs
Please tell me the price including shipping to Japan

A:Hello my friend, please add WhatsAPP: +8618623251355, in addition we have sent the list to your email
MASAMI SUZUKI 27/6/2020 6:05:06
Q:Please tell me the email address for ordering and inquiries.
A:Hello my friend, the email address is: [email protected]
You can also contact us via WhatsAPP: +8618623251355
Claudio Da Costa 7/6/2020 20:08:02
Q:do you have stock on APW9+ power supply and can you ship to South Africa?
A:Hello my friend, currently in stock, please add WhatsAPP: +8618623251355
dhika 28/5/2020 21:30:57
Q:hello my lord Dhika, from Medan City. Indonesia may I ask please help me instructions, how to dowloand Antminer Chp software .. Xshell 5 programs ... how to dowloand ,,, install from the beginning in detail sir thank you as much ... for help the master gave
A:Hello friends, please pay attention to the tutorial column of the website. There are detailed introductions and instructions
MASAMI SUZUKI 18/5/2020 17:41:18
Q:Is it possible to use e-maill instead of WhatsAPP?
I'm not using WhatsAPP.
A:Of course my friend, what do you need?
daniel burgess 13/5/2020 19:17:46
Q:hi i need a antminer s9 control board and s9 60cm data cable
what would be the price and shipping to the uk
thanks dan
A:Hello, the total price and shipping cost of the product is $ 50, you can add WhatsAPP: +8618623251355 for more information, thank you
Luis Reyes 3/5/2020 22:50:54
Q:Hello , 
I am looking for control boards for antminer  T17e, please kindly advise if you have current brandnew inventory and how much will be including shipping to Canada.
Thank you in advance, 

A:Hello, there is a brand new inventory, you should add your WhatsAPP
Rafael Blay 29/4/2020 4:25:02
Q:Please, tell me the price for "2 x  controlboard antminer s9 model:1_C41 Version 1.20" including shipping&handling to Spain and payment with paypal.
Thanks in advanced.
Rafael Blay (Spain)
A:Hello my friend, please add WhatsAPP: +8618623251355 for more information
Vladimir Gomzov 29/4/2020 1:35:49
Q:Hello! I really need images of flash drives for the test T17data, S17data are ready to buy
A:Hello, please add WhatsAPP: +8618623251355
milad 23/4/2020 6:52:31
Q:hi about ebit e10
I would like to enter ssh miner according to your training, but it will not be possible with the code you have included in the tutorial. Please help.
user: root
pass: e10btc110 or ebbtc
A:Hello my friend, please try to reset
Pasquale 22/4/2020 19:31:11
Q:Purchase hashboard antminer s9 Version 4.21
Dear All
send me via whatsapp or email the best price for n. 3 hashboard antminer s9 Version 4.21 including shipping price in Italy.
Thanks
Best Regards 
Pasquale Marmolo
A:Hello my friend, you have been added
Rodrigo Casco 11/4/2020 6:28:00
Q:hola.. soy de Paraguay y eh usado el test fixture para s9 y aun no entiendo cual seria el problema .. ¨check chain : asicnnum = 0¨ este es el mensaje que me sale.. podrian ayudarme?
A:Si cada placa hash tiene el mismo problema, compruebe si la conexión del dispositivo de prueba es correcta y si el programa de la tarjeta TF es correcto
MASAMI SUZUKI 10/4/2020 17:51:57
Q:I want to buy one NLIXIN-862D.
What should I do now!
A:Hello, please add WhatsAPP: +8618623251355
Mahmoud Draz 10/4/2020 4:13:06
Q:Did you ship to Egypt?
Just a antminer fan
A:Hello my friend, Egypt needs your own customs clearance. If you can clear customs, this is no problem, please add WhatsAPP: +8618623251355
masami suzuki 5/4/2020 20:59:23
Q:I want one ANLIXIN-862D High Quality Desoldering Station Combination Tool
Please tell me the amount and shipping cost to Japan.
And I want three Antminer S11-20.5T / 1435W.
Please tell me the amount and shipping cost.

A:Hello friends, please add WhatsAPP: +8618623251355
omid NA 3/4/2020 4:46:46
Q:hi
i have test fixture for T17e , T17+
how to buy?
thanks
A:Hello, please add WhatsAPP: +8618623251355
Artem Zolin 3/4/2020 1:30:46
Q:Добрый вечер!
Скажите, у Вас есть в продаже хэш плата на s9k?
晚上好
告诉我,您在s9k上有一个哈希板吗?
A:Hello, please add WhatsAPP: +8618623251355
CARLOS DE MATOS 1/4/2020 4:07:49
Q:Hi, congratulations for yours webpage, well done! 
I need your help, I want a L3+ repair guide manual, but in english language. Can you help me? 
A:Hello sir, I'm sorry we only provide the Chinese version of the repair guide at the moment. You can try to translate it. There is a download in the repair section of the website.
Daniel Orovitz 31/3/2020 14:24:14
Q:Hi.
I'm looking for the Xshell5 file for Hash board  tester.
Thank you for you attention
Best Regards
Daniel Orovitz
A:Hello There is a download available in the maintenance section of the website, thank you for your attention
Gonzalo 26/3/2020 21:32:14
Q:I have ever bought from you on eBay ... but now you have no more products there.

I want to buy a Multi-function test fixture S9.S9j.S9k.S9se.S11. S15.T15.S17.T17

With TF cards to repair T15 and S9SE

To send to Spain (Canary Island)
I would like to pay with PayPal please.
When can you please confirm to me if you can do the shipping right now, and what is the full price of everything (Tester + 2 TF cards + Shipping)

Please remember that I need the TF cards for Antminer T15 and Antminer S9SE

Thanks and kind regards

A:Hello dear friend, we have contacted you, thank you for your trust
Giovanni Suppa 26/3/2020 18:10:40
Q:Hi there do you ship to UK?

thanks
A:Of course my friend, please add whatsapp: +8618623251355
ali 25/3/2020 19:49:48
Q:hi
how are
whrere chan i find s11 s15 tf card file ??
thanks.
A:Hi Please add whatsapp: +8618623251355
bahram milani 16/3/2020 2:39:34
Q:hi 
how are you??
can you ship to iran??
i want s9 t9 test fixture??
سلام.
وقت بخیر
من تستر هشبرد میخام بخرم
ایا امکان ارسال به ایران را دارید؟؟
قیمت حدودی چند میشه؟؟
A:سلام دوست من ، گمرک ایران به طور موقت بسته شده است ، لطفا WhatsAPP را اضافه کنید: +8618623251355 ، ما اطلاعات را به موقع به روز خواهیم کرد
Omid 14/3/2020 3:52:44
Q: سلام میخواستم ببینم اگه ایران کرج ارسال دارید خرید کنم و چه زمانتی هست دستم برسه کالا آیا میشه زمان تحویل هزینشو بدم
A:سلام دوستان ، متأسفانه در حال حاضر گمرک ایران تعطیل است ، می توانید WhatsAPP: +8618623251355 اضافه کنید
Mohammadali 7/3/2020 7:51:44
Q:I have a device s17
 this device is not working normally and it gives chip identification number error like 40 out of 48 number Stops from work
We have this hashboards with a heater that warms up, Hashbars The machine works well   but the device stops working after a few hours
Where do you think the problem is exactly?
A:You can update the firmware, if the problem persists, test a separate hash version
Shlomi Eshaev 5/3/2020 19:45:59
Q:WANT ORDER 50 PCS
A:Hello my friend please add whatsapp:+8618623251355
Shlomi Eshaev 4/3/2020 21:31:23
Q:the Avalon A841 control panel Used
Also suitable for model 851?
A:Yes, they are the same, you just need to replace the matching firmware
دیاکو 3/3/2020 15:35:57
Q:سلام 
من یه 
s17e
یکی از هش برد ها رو نمیشناسه مدار از لحاظ فیزیکی و قطعات با کابل دیتا چک کردم مشکلی نداره لطفا راهنمایی کنید ممنون نی شم 
A:سلام دوستان ، لطفاً برای تست نسخه هش اشتباه از فیکسچر تست استفاده کنید
Anton 29/2/2020 0:14:44
Q:Hi! I need Antminer S17 Hash Board Repair Guide by English language. Do you have this?
A:Sorry my friend, only Chinese is available at the moment, we are making English version, please wait for update
Remington Batista 26/2/2020 6:48:44
Q:when i test my S9 miners it doesnt detect any hashing board. what should i look for?
A:Please make sure your operation is correct. If you purchased the test fixtures elsewhere, please contact the seller. If buying with this site, please contact WhatsAPP: +8615823656500, thank you
Rudy 24/2/2020 16:23:42
Q:Hi, does your tester cater for S17 hashboards?  Am I able to send you my kernel log to confirm that using your tester I can determine the issue with my hashboards?  I am clear how your tester powers up the S9, but how about S17?  Their power is connected differently, your tester caters to it?

Look forward to hearing from you.
A:Hello friends, the multifunctional test fixture is used in the same way as the S9. If it is used for the S17, you only need to add an extra cable and connect it to the power supply that the miner comes with. This cable is used to receive the start-up regulated voltage
حميدسالمی 18/2/2020 4:49:30
Q:سلام علیکم دستگاه ام3 دارم کارمی کند ولی بالا نمی آید عدد نمی اندازد خواهشن راهنمایی کنید بعد کسی بلد نیست آیاکسی هست درشهرکاشان تعمیرویا برنامه نصب کند
A:Hello my friend, please add WhatsAPP: +8618623251355 will be happy to solve the problem for you
amin 14/2/2020 4:48:03
Q:How do I get your instructional videos and repair guide?
Of course other than the ones on the site
A:Hello my friend, there is relevant information and videos in the maintenance section of the website. If you still do n’t understand, you can add my WhatsAPP: +8618623251355
behnam 7/2/2020 17:11:29
Q:hi , i want antminer t9+ hash board repair guide english edition 
A:Sorry my friend, we currently provide a Chinese version, you can try to translate it, thank you for your attention
jhon 7/2/2020 2:23:39
Q:good afternoon, I need the software xshell 6 urgently, could you facilitate the program, thanks, here my email [email protected], I hope your prompt response
A:Hello, the program you need has been sent, please check the email, please note: if the inbox is not available, it may exist in spam, thank you
Juan Vicente 15/1/2020 2:56:09
Q:I want to make part of your group, and I want to make a orders, and get some tutorials thanks
A:Hello dear friend, you can add business WhatsAPP: + 8618623251355
Ali 6/1/2020 16:49:01
Q:Hello ! I have 4 Antminer T17 devices and these devices works for 2 or 3 days without a internet connection. After that 2 devices had problem. actually the hash boards some time start up and some time didn't recognized. No body in Iran has enough experiment to repair  these kinds of devices and the required spare parts (ASICS) is not reachable too.
What should I do ? please guide me.
A:Hello my friend, I suggest you check the power supply, if maintenance is needed, there are maintenance departments in Tehran and Tabriz
Aleksey Belov 29/12/2019 20:54:55
Q:Hello. I need a tester for Antminer s17
A:Hello, we have a multi-function test fixture, you can find it in the product list of the repair section, if you need to purchase, please contact the sales staff WhatsAPP: +8618623251355
Francisco Procopio 27/12/2019 17:58:44
Q:Buenos dias, queria saber como descargar el video de reparacion de mineros, gracias
A:Hola, el enlace en el sitio se puede ver directamente
miguel 24/12/2019 14:41:01
Q:Hello, I am interested in learning repair of miners and buying the tools to provide service in Venezuela. Do you give any kind of tutorial or online classes?
A:Hello my friend, we do not currently have online courses, you can learn through pre-made video tutorials
miguel 24/12/2019 14:37:43
Q:Hello, I am interested in learning repair of miners and buying the tools to provide service in Venezuela. Do you give any kind of tutorial or online classes?
A:You can test the voltage and resistance of the 29 # chip first, the signal of 30 # is sent by 29 #
shayan 17/12/2019 15:50:26
Q:hello, do you have datasheet for bm1387b and bm1387? what is a diffrence between those and cant be used bm1387b on hashboard when another chip was bm1387?
A:Their pin data are roughly the same, the main difference is the high and low temperature, the data sheet is in the repair guide
Mehdi 16/12/2019 2:58:03
Q:Hi i have problem in s9 14th hashboard repair. I'm use fixture and found broken chip then replace that with new bm1387b but when tested it the chip does not fix. In first hashboard i'm replace chip 51 after that i was checked chip voltage and get this result : clk:0 C0:1.8 Ri:2.2 b0:1.8 rst:1.8
In the second hashboard i was replace chip 31 and after that i get this result: clk:0.4 C0:0.4 Ri:0.4 b0:0 rst:0. I'm very confused what is my problem.
I'm use heat gun in 450° to remove broken chip and install new chip do you think my new chip was damaged by tempretur? Or may be my bm1387b chip is not correct?
A:Hello, please don't use too high temperature for continuous heating, but I don't think you can find a suitable test point, which is located at the transmitting end below the chip
mohsen 14/12/2019 21:06:36
Q:hi in youtube i found this video about hashboard repair. do you know what is the used software in this video ?? Is there gui software for hashboard repair used fixture tools ?
https://www.youtube.com/watch?v=AST79V7jWqc
A:Hello, you can contact customer service staff WhatsAPP + 8618623251355
dadashi 14/12/2019 14:23:30
Q:hi again and thanks for your answred my question i have another question. how i must found chip 31, where is chip 0 and how i can counting chips in which direction ?
A:Repair instructions indicate chip order and signal direction
dadashi 13/12/2019 1:05:00
Q:hello i have two question about s9 hashboard.first, i want know what is chip numbering on hashboard  v4.21 and v4.2, do you have any image of hashboard with chip number? second, i'm tested hashboard with fixture and found asic 32 is damaged then i'm check all of chips on hashboard with multimeter diode mode and not found any problem, please told me how i must check chips with multimeter because i watched your video more than 3 times but i can't get whats showing on multimeter when chip broken
A:Hello my friend, when the test fixture prompts a 32 error, it is most likely a failure of chip 31. Please check chip 31
Mohsen 12/12/2019 2:54:24
Q:hi have two s9 hashboard but when i check them with fixture tool i will get this error : "enable_extended_mode_of_temperature_sensor: Can't set extended mode. ret = 0x41980900" then fixture continue checking but fixture showing nonce 0 and temp 0 but all chip getting hot and i will stop the check. do you have any idea to solve this problem?
thank you
A:Hello, please replace the temperature profile inside the TF card, this is caused by the wrong temperature profile
Gabriel 9/12/2019 11:32:56
Q:Hi!! I'm looking for ebit e10 controll board repair... do you have some information about that?
Thanks a lot!!!!
A:Hello dear friend, we have the E10 hash plate test fixture
anthony 9/12/2019 6:24:04
Q:thanks so much for repair guides, you are the best. do you have antminer r4 repair guide also ? any way to get full schematic for S9 ?
A:Sorry, my friend, we do not provide the complete circuit diagram of the hash board for the time being. For copyright reasons, it is a project protected by the developer
Babak 5/12/2019 5:22:20
Q:First of all I really really appreciate and say thank you for this great manuals you shared. They are pretty much useful and helpful. but i don't get the process of locating faulty asic using multimeter. I don't get which test points you measure and how it should be to determine wether if the chip is faulty or not.
A:Hello, dear friend, there are test points in the video tutorial. They are located at the bottom of each chip. The five test points are CLK, CO, RI, BO, RST.
milad 5/12/2019 5:15:14
Q:Hi I need a schematic of the board s9 t9 l3 m3x if you can email me and I will pay you bitcoin. Please guide me
A:Hello dear friend, there are download links in the maintenance section of the website, they are free
thoong Tu Ly 3/12/2019 22:06:40
Q:I need learn repair software for antminer s9 .please,help me.
A:Hello my friend you can send your whatsapp to my email and we will add you:
[email protected]
Daniel Hodali 3/12/2019 14:09:19
Q:Dear Sir or Madam,
the document  "S9 Repair guide manual[EN] " is very bad (broken English). Even native speaker don't understand it. I am an engineer and I can read schematics. Is it possible to send the whole schematics for the S9 hash board?
Regards,
Daniel Hodali
A:Hello my friend, your suggestions will be feedback to the company's technical department, thank you for your suggestions, please send your WhatsAPP to the email: [email protected]
nikzad 30/11/2019 18:10:07
Q:I want Antminer T9+ Hash Board Repair Guide.
plz help me.
A:Hello, we have added you, please pay attention to receiving documents
PEDRO HENRIQUE 26/11/2019 8:04:06
Q:Hello my friends, I need repairs and assistance in my miners, currently are on the border of Brazil with Paraguay, I would like to be attended by your representative.
A:Hello dear friend, please tell me whatsAPP, thank you, we will help you
Diego 23/11/2019 5:28:02
Q:ineed some help with M3 hash board that on status not have asics chips working : 0/63 no one work or maybe habe comunication problems
A:Hello my friend, I suggest you use the test tool to detect the initial chip of the signal transmission.
thoong Tu Ly 15/11/2019 0:50:10
Q:tôi muốn mua dụng cụ sửa chữa và học cách sửa, chúng ta có thể trao đổi  ở whatapp

A:Hello, dear friend, you can add our WhatsAPP, or visit our ebay store: https://www.ebay.com/str/zeusmining
David burotto 5/11/2019 5:50:34
Q:Greetings  buy your test for s9 chips on ebay when I change the chips and put the scanner says there are no chip problems but the card does not lift do what I can do
A:Hello, my friend, you need to test them again after replacing the chip, and judge whether the hash board has been repaired according to the prompt on the computer screen. Under normal circumstances, the healthy hash board computer will display 2 to 3 "OK"
pourya 2/11/2019 20:26:33
Q:hi
we need expert chinese repairman in iran, we have many hashboard for repairing, how can you help us ?
A:Hello Dear friends, you can find them according to our repair map. Through your message, the maintenance department will get in touch with you.
alberto Estevez 31/10/2019 2:17:53
Q:hi 
do you have some tutorial how to fix a PSU BITMAIN thank  you
A:Hello dear friend, the schematic of PSU will be uploaded to the website in the near future, please pay attention to it.
Amnart Plonrit 29/10/2019 12:35:30
Q:Hi, My name is Amnart, I live in Thailand and wan to buy miner repair tools so how I can buy from your site? 
Regards
Amnart
A:Hello, my friend, you can contact our sales staff on the sales page of the website.
milad 27/10/2019 22:45:55
Q:how to buy tester Fixture for S9 T9+  ?

A:Hello, my friend, you can check out our eBay store for purchase, or you can purchase it through BTC or bank transfer. Ebay store: https://www.ebay.com/str/zeusmining
jalalpourabbas 24/10/2019 5:09:10
Q:hi
i need asic repair software for antminer s9 .please,help me.
thank you.
A:Hello, what kind of program do you need? I will send it to you.
Anthony 13/10/2019 22:14:55
Q:Hola, estoy en peru y estoy empezando mi empresa de reparacion de mineros, quiero saber como hago para adquirir los equipos de reparacion aqui en peru, tanto chips, socket, liquidos, estaño y todo lo que me haga falta para la reparacion, tengo conocimiento en reparacion de antminer pero no con equipos como los que ustedes venden, quiero trabajar como lo hacen ustedes gracias espero pronta repuesta 
A:Hola querido amigo, puedes contactar a nuestro personal de ventas en la sección de ventas, ellos te darán el mejor consejo.
About purchase please contact sales mail:
[email protected]

About miner repair issues, please contact repair manager email:
[email protected]

Escrow services please contact:
[email protected]

COMPLAINTS & SUGGESTIONS
If you have any dissatisfaction during the transaction or have valuable suggestions for us, please contact us via this email address:
[email protected]
This web uses "cookies" to give you the best experience. Using this website means you are Ok with this. More info about cookies and how to disable them following this link. I Understand